بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تاریخ : 1394/02/15
موضوع :
آموزش الکترونیک فراگیر شریف از شما دعوت می نماید ضمن حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با آخرین محصولات و دستاوردهای این شرکت آشنا شوید.
وعده ما:
از 16 لغایت 26 اردیبهشت - ساعت 10 الی 20
مصلی امام خمینی (ره)

آدرس غرفه ها:
رواق شرقی - سالن نشر دیجیتال - غرفه آموزش الکترونیک فراگیر شریف
رواق شرقی - سالن نشر و رسانه - غرفه آموزش الکترونیک فراگیر شریف
شبستان - راهروی 22 - غرفه 38 - انتشارات روز اندیش
سالن 18 ناشران دانشگاهی - غرفه شماره 213 - انتشارات روز اندیش
سالن 16 ناشران دانشگاهی - غرفه شماره 353 - انتشارات بعثت

متن خبر :