بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران تاریخ : 1394/09/20
موضوع :
شرکت آموزش الکترونیک فراگیر شریف شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران دعوت می نماید 

 زمان:  23 لغایت 28 آذر ماه
  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- سالن
 خلیج فارس-طبقه دوم-غرفه آموزش الکترونیک
 فراگیر شریف 

متن خبر :