بازتاب خبری رونمایی از نسخه تحت وب نرم افزار کاد در نمایشگاه کتاب تهران تاریخ : 1395/02/07
موضوع :
آموزش الکترونیک فراگیر شریف در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از نسخه تحت وب نرم افزار کاد رونمائی خواهد کرد که این موضوع در برخی خبرگزاری ها من جمله ایبنا بازتاب داشت است.
می توانید خبر منتشر شده توسط خبرگزاری ایبنا را از لینک زیر مشاهده فرمائید:
خبر ایبنا

متن خبر :