سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تاریخ : 1396/02/12
موضوع :
آموزش الکترونیک شریف شما را به بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دعوت می نماید.
مکان: شهر آفتاب - بخش رسانه دیجیتال - سالن G1 - غرفه شماره 3 -آموزش الکترونیک فراگیر شریف
زمان: 13 ال 23 اردیبهشت ماه 1396
ساعت بازدید: همه روزه از 10 الی 20

دریافت کروکی محل غرفه

متن خبر :