تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب به نرم افزار کاد تاریخ : 1389/07/18
موضوع :
در طی هفته گذشته پنج دانشکده زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نسخه شبکه نرم افزار کاد با تعداد کاربر نامحدود و در تمامی رشته‌ها مجهز گردید. این دانشکده‌ها عبارتند از:
 دانشکده فنی
دانشکده علوم انسانی
دانشکده مدیریت و حسابداری
 دانشکده تربیت معلم
 دانشکده مهندسی صنایع
در حال حاضر پرسنل محترم کتابخانه‌های هر دانشکده جهت استفاده از نرم افزار کاد آموزش دیده‌اند و طبق توافق به عمل آمده با معاونت محترم پژوهشی و ریاست محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، به زودی برنامه آموزشی ویژه دانشجویان و اساتید ارجمند نیز اجرا خواهد شد

متن خبر :