بی تردید در عصر حاضر که به آن عصر انفجار اطلاعات گفته می شود دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نیاز جهت مطالعه ، آموزش ، تحقیق و پژوهش امری اجتناب ناپذیر است و بی شک این مهم بدون بهره گیری ار فناوری اطلاعات محقق نخواهد شد. لذا آموزش الکترونیک فراگیر شریف با ارائه محصولات متنوع و کارآمد همواره سعی نموده است تا منابع و ابزارهای لازم در این خصوص را فراهم آورد.