:: نرم افزار کاد ::

مجموعه نرم افزار های کاد (کتابخانه الکترونیک دانشگاهی ) نرم افزارهایی هستند که به تفکیک رشته های مختلف دانشگاهی عرضه می گردند و حاوی مجموعه کاملی از کتاب های مرجع ، درسی و کاربردی رشته مربوطه (به زبان انگلیسی) همراه با امکاناتی ویژه می باشند . نرم افزار کاد در دو نسخه تک کاربر (ویژه اساتید، دانشجویان ، محققین و...) و شبکه (ویژه دانشگاه ها، کتابخانه ها ، شرکت ها ، سازمان ها و...) عرضه می گردد.