واحد پشتیبانی شرکت آموزش الکترونیک فراگیر شریف در ساعات اداری از طریق تلفن، ایمیل و یا مراجعه حضوری آماده پاسخگویی به کاربران گرامی می باشد.