مجموعه نرم افزارهای کاد   :: نسخه ها ::

 

نسخه تک کاربر

نسخه های تک کاربر مجموعه نرم افزار کاد در قالب بسته های نرم افزاری و به تفکیک رشته های مختلف دانشگاهی عرضه می گردد که عمدتاً مورد استفاده اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان و محققان و پژوهشگران ارجمند قرار می گیرد.

 

نسخه شبکه

نسخـه شبـکه نـرم افزار کاد در دو نـوع تحت وب و تحت وینـدوز عمدتاً مورد استفـاده دانشـگاه ها، کتابخانه ها، شرکت ها، سازمانها، صنایع و ... قرار می گیرد و در تامین منابع علمی این مراکز نقش بسزایی ایفا می نماید.