نرم افزار قاصدک آبی   :: امکانات ::
  
برخی از قابلیتهای این نرم افزار:
- امکان تشخیص هوشمند بلوتوث های روشن
- امکان ارسال گروهی و همزمان بلوتوث به چندین نفر
- امکان ارسال فایلهای محتوایی مختلف با حجم و نوع دلخواه
- امکان ارسال اختصاصی برای یک دستگاه خاص
- امکان تغییر و به روز رسانی فایلهای ارسالی بدون نیاز به متخصص
- امکان گزارشگیری براساس نام دستگاه، وضعیت ارسال، بازه زمانی و تاریخ ارسال فایلهای ارسالی و ...
- امکان ارائه گزارش با فرمتهای واسط پرکاربرد نظیر xls, pdf و ...
- امکان راه اندازی خودکار برنامه در لحظه شروع به کار مجدد رایانه
- امکان تغییر نام نرم افزار ارسال کننده بلوتوث