نرم افزار کاد   :: مزایا ::

 

استفاده از نرم افزار کاد مزایای بسیار زیادی خواهد داشت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

- دسترسی سریع وآسان به منابع علمی مورد نیاز

- صرفه جویی در وقت و هزینه

- حجم بسیار کم در مقابل امکانات زیاد 

- استفاده آسان و بهینه از منابع مرجع

- ارتقاء سطح زبان انگلیسی کاربران